Cardona Pla Estratègic

Pàgina d'inici » El relat

El relat

Anuncis

Tot va començar

Davant d’un context de crisi social i econòmica que provoca una inquietant davallada de la població, Cardona veu imprescindible iniciar un procés de planificació estratègica.

Després de nombroses reunions, es va acordar començar revisant la seva biografia socioeconòmica recent, a través d’un estudi socioeconòmic i diferents debats amb entitats i ciutadania en general, per així poder tenir una bona perspectiva del passat i del present. Solament així podríem dissenyar un nou horitzó desitjable i compartit amb la resta de la ciutadania.

És per això que Cardona, impulsat des del seu Ajuntament, va iniciar l’estiu de l’any 2013 un procés participatiu per decidir quin havia de ser el futur de la vila per als propers 10 anys.

El Govern local es va inspirar en tres conceptes per tirar endavant la planificació estratègica:

1. La participació ciutadana: havia de ser una experiència d’intel·ligència col·lectiva.
El Govern va voler compartir i estendre la responsabilitat de decidir aquesta planificació a totes aquelles persones de bona fe que volguessin aportar i acompanyar amb les seves idees, amb les seves propostes i amb la seva presència aquest procés, per dissenyar junts i consensuadament la Cardona del futur. Calia que el Pla estratègic fos un exemple de participació ciutadana real: creada des del poble i compromesa amb ell.

2. Un nou model de governança i de gestió: el desenvolupa­ment local i la cooperació publico-pública i publico-privada.
Va ser per això que una de les primeres accions, abans de començar a elaborar el Pla, va ser formar-nos en aquesta filosofia de treball: el desenvolupament local

Vam convidar el Sr. Mateo Hernando, expert en desenvolupament local, el qual va aportar conceptes com els següents:

  • La cultura de la cooperació público-pública i público-privada
  • La importància d’establir processos de baix a dalt per crear compromís ciutadà i identitat territorial.
  • Que calia identificar els agents socioeconòmics locals i establir rols actius.
  • La importància de prendre decisions conjuntament des del territori, promovent així més identitat i cohesió social, fent valdre tots aquells projectes d’interès col·lectiu.
  • Que cal crear models d’economia intel·ligents, basats en els potencials endògens del territori, en la innovació permanent, i en la cooperació com font de qualsevol estratègia.
  • Que cal tenir visions integrades del DL que integrin persones, empreses i territori, d’aquesta manera caldrà invertir en la professionalització de les empreses, en la formació de qualitat de les persones i la cuida del territori.
  • Que cal tenir una visió transversal del desenvolupament local, que contempli la persona com l’eix primer, al voltant de la qual gira i es desenvolupa qualsevol estratègia socioeconòmica. La planificació estratègica parteix de les persones i s’encamina a les persones.

Van assistir-hi els alcaldes de Cardona i de Solsona, així com una representació dels regidors i del personal tècnic. També van assistir-hi els presidents de l’Associació d’Empresaris de Cardona i de Solsona. A més hi van assistir empresàries i empresaris compromesos amb el projecte.

A partir d’aleshores, vam iniciar una sèrie de trobades on vam treballar i aprofundir nous models de governança i de gestió, basats en la professionalització de la promoció econòmica, el foment de la cooperació publicopública i publicoprivada i la visió territorial a l’hora de planificar.

3. Una visió i acord territorial

Aquest pla estratègic ha elaborat tres documents de treball
La planificació estratègica resultant consta de tres documents:

DOCUMENT 01: “CARDONA, LA VILA QUE VOLEM”
Un text que ens diu com volem que sigui Cardona en el futur, però no solament definint cap a on volem anar, sinó amb quins valors i de quina manera. Aquest llibre és una reflexió sobre el model de Vila. Aquest llibre l’ha coordinat un grup de joves del poble que, a través d’una dinàmi­ca, han fet participar prop de vuit-centes persones.

DOCUMENT 02: “LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PRIORITATS”
Un text que descriu els objectius i les 5 estratègies consensuades i considerades clau, per aconseguir la Cardona que hem dissenyat.

DOCUMENT 03: “PLA D’ACCIÓ”
Aquest és un text tècnic que detalla cada una de les accions que s’han de fer per desenvo­lupar cada una de les 5 Línies Estratègiques i Prioritats.

Com s’ha escrit el llibre “Cardona, la vila que volem”?

El primer llibre, l’han coordinat, dissenyat i realitzat un grup de 20 joves, juntament amb els seus pro­fessors i professores.
Durant uns mesos es van estar formant en àrees de ciutadania, humanitats i models de gestió i rela­ció socials.

Després van organitzar una enquesta plena de preguntes clau que consideraven que s’havien de fer als ciutadans i ciutadanes de la vila, per saber com havia de ser la nova Cardona que volem.

No era una enquesta fàcil, calia invertir ben bé uns quaranta minuts com a mínim per aplicar-la, per tant, ha estat un exercici de reflexió social, cultural i econòmica poc habitual i alhora molt saludable.

Després van organitzar-se i van entrevistar unes cinc-centes persones, demanant, d’una a una, per cada una de les preguntes clau.

Moltes altres persones, unes tres-centes més, van voler respondre també l’enquesta, pel seu comp­te. En total la van respondre unes vuit-centes persones.

Amb els resultats van elaborar uns gràfics de consens.

I sobre els gràfics van redactar les conclusions. I són aquestes conclusions les que formen el text del llibre primer del PLA ESTRATÈGIC: CARDONA, LA VILA QUE VOLEM.

Aquest llibre dibuixa el model de vila que volem. Un model que contempla, no solament aspectes econòmics, sinó que relata una nova manera de fer, on la protagonista principal és la persona i el seu desenvolupament integral. Cardona ha de ser una increïble oportunitat perquè cadascú pugui treure el millor de si mateix.

Com s’ha escrit el document “Línies estratègiques i prioritats”?

Ara que ja sabíem què volíem, calia saber els camins per arribar-hi.

És per això que, després de realitzar una vintena de visites de prospecció, on poder fer pedagogia sobre el valor de la planificació estratègica, vam celebrar una assemblea ciutadana per escoltar-nos i descriure quines eren les propostes per poder arribar a aconseguir la Cardona que havíem descrit. Van assistir-hi un centenar de ciutadanes i ciutadans. Vam treballar en grups segmentats, procurant que els principals agents i rols socials hi fossin representats. A través d’una metodologia de partici­pació ciutadana àgil i concreta vam poder identificar i reduir a cinc línies estratègiques en què poder-nos centrar. Aquestes línies ens encaminen directament a l’objectiu descrit al llibre primer. Són les següents:

Línia 1: Les persones i la qualitat de vida
Línia 2: Impuls a l’activitat empresarial i econòmica
Línia 3: El Turisme, com a vector clau del desenvolupament econòmic i social
Línia 4: La Salut, com a eix vertebrador i identitari de la comunitat, la cultura i l’economia.
Línia 5: Un nou model de gestió, per a una nova manera de fer.

Ara calia fer un pla d’acció.

Però què és el Pla d’acció?

Després, i durant cinc mesos, es van constituir diferents taules sectorials per poder desenvolupar les anomenades línies. Algunes d’aquestes taules van ser:
Indústria, Comerç, Turisme, Salut, Joves i Habitatge, entre altres.

Aquestes taules sectorials han tingut la següent dinàmica:

  • Han tingut un paper formador, ja que els participants havíem d’aprendre abans de prendre decisions.
  • Han tingut un paper de reflexió i debat.
  • Han tingut un rol de prendre decisions.

És per això que cada sectorial ha tingut l’acompanyament, tant del consultor que ha dinamitzat i con­duït cada taula, com l’acompanyament i assessorament d’experts que ens han aportat expertesa, profunditat i exemples de bones pràctiques en primera persona.

Amb tota la documentació generada hem pogut redactar un document on surt un compendi de totes les accions a promoure, com un dossier explicitant, en forma de fitxes de projecte, el detall de com s’han de fer aquests projectes

Finalment, el dia 17 d’octubre, vam convocar a totes les persones que van participar en les taules sectorials i a l’assemblea inicial, per poder consensuar i validar, tant el contingut, com l’organització de les línies estratègiques i del Pla d’acció.

Ara calia traslladar a la ciutadania que teníem la feina enllestida:

Calia explicar que tenim un llibre que dibuixa quin model de Cardona volem per al futur, que hem establert quines línies estratègiques ens duran fins a aquest nou model de vila desitjat i, finalment, hem dissenyat un document tècnic on s’explicita detalladament cada un dels projectes per dur-los a terme i aconseguir-los de la manera més professional i acurada possible.

Us convidem que ens llegiu.

En la redacció d’aquests projectes hi ha la tinta de centenars de persones que, des de la seva gene­rositat, han sortit de les seves cases i s’han trobat al voltant de l’amistat, per dibuixar i dissenyar, a diferents nivells, el somni d’una vila basada en les persones.

Han estat gairebé vuit-centes persones les que, bé a través de reunions tècniques, de participació assembleària o bé responent enquestes, han participat activament en la redacció d’aquest projecte.

Ens sentim orgullosos i satisfets, ja que al voltant d’un 15% de la població ha contribuït directament en la redacció d’aquest text i hem de felicitar-nos.

Estiguem agraïts i celebrem-ho!

Ara queda una enorme labor a fer: Fer allò que vam dir que faríem!

La maduresa d’un poble no rau solament a planificar conjuntament, sinó a demostrar el compromís ferm de realitzar i crear junts allò què un dia ens vam comprometre.

Santi López
Coordinador del Pla estratègic

Anuncis