Cardona Pla Estratègic

Pàgina d'inici » Introducció

Introducció

Anuncis

El Pla estratègic de la vila de Cardona vol ser un full de ruta per a la societat cardonina del present i del futur. Com a fruit d’un procés de participació ciutadana, ha nascut amb una clara vocació de servei a la ciutadania i amb un ferm compromís de realització.

El desenvolupament local integra un conjunt d’iniciatives que tenen per objectiu afavorir un procés dinamitzador de les societats locals i reactivador de l’economia. Es tracta d’un procés que pretén donar resposta a tres grans objectius: millorar la qualitat de vida i el benestar social de la població local, crear ocupació de qualitat i promoure, així, l’increment de la riquesa de manera distribuïda, estimulant, fomentant i diversificant l’activitat econòmica.

Una visió integral del desenvolupament

Quan parlem de desenvolupament econòmic local ens referim a una visió integral d’un territori, en el qual s’ha de considerar no només el desenvolupament econòmic en termes quantitatius, sinó també els aspectes qualitatius com són: la millora de les condicions de vida de les persones, una economia basada en els factors endògens del territori i la cura del medi ambient.

Un procés de baix a dalt

És per això que el desenvolupament econòmic local requereix un enfocament de baix cap a dalt, i és així com s’ha elaborat aquest pla. Això vol dir que, en la seva implementació, caldrà per sobre de tot del compromís i la iniciativa de la ciutadania. A partir de la implicació i el compromís ciutadà podrem relacionar-nos des d’una nova cooperació i un nou reconeixement de les persones, basat en l’autoestima.

Visió territorial

Aquest Pla contempla una visió territorial del desenvolupament, doncs entenem que el territori con­forma un context més ampli, on els municipis es poden relacionar d’una manera natural i integrada. La visió territorial ens permetrà construir estratègies i accions conjuntes, amb sentit i ben coordina­des.

Una nova governança

Entenem que el desenvolupament d’aquest Pla estratègic demana una nova governança, una nova manera de fer. Caldrà que impulsem la cooperació público-público i público-privada com a base d’una nova relació en la planificació, realització i l’avaluació dels projectes. A la vegada caldrà impulsar un nou model de participació ciutadana, que integri i cohesioni activament el nostre poble al voltant de l’aconseguiment d’aquest pla.

Anuncis