Cardona Pla Estratègic

Línies estratègi­ques

Anuncis

Ara que ja tenim clars els objectius, ara sí, ara cal que definim 5 camins per arribar-hi.
Per aconseguir aquests objectius emprenem 5 camins, que els hem anomenat les 5 línies estratègi­ques, que creiem que ens hi duran:

1. Les persones i la qualitat de vida
2. Un nou model econòmic/industrial
3. El turisme com a eix vertebrador de la societat i l’economia
4. La Salut com a eix vertebrador de la societat i l’economia
5. Un nou model de governança, una altra manera de fer

Ara ens hem de centrar en aquests cinc itineraris, i ens ho hem de creure, perquè els hem dissenyat entre totes i tots.

Línies i programes

Línies i programes | Llibre Blau Pla Estratègic de Cardona

Anuncis