Cardona Pla Estratègic

Salut Integral

Anuncis

Línia Estratègica 4
Objectiu general: Promoure la salut com un eix vertebrador del desenvolupament local.

El projecte Salut Integral és una aposta de futur per esdevenir l’element central i prioritari de l’estratègia de desenvolupament socioeconòmic i promoció turística de Cardona.

Com a línia estratègica dins d’aquest Pla es pretén que tingui característiques transversals amb la resta d’àmbits i es creïn, així, complicitats amb les altres línies de promoció econòmica, amb la cultu­ra i la societat de la vila.

Salut Integral planteja una innovadora combinació d’actes, programes i disseny urbà que construeixin la “cultura de la salut” a la vila. El projecte donarà lloc a un conjunt d’eines per a una intervenció de caràcter urbà per a la promoció de la salut i dirigida per la comunitat, que pot replicar-se a d’altres ciutats i viles a nivell nacional i internacional.

Aquesta línia estratègica de promoció econòmica compta amb l’aval i el total suport de la Fundació SHE (Science, Health and Education), fundació sense ànim de lucre, i del seu president, el cardiòleg i fill adoptiu de Cardona, doctor Valentí Fuster.

La Fundació SHE, que té per objectiu promoure la salut de la població mitjançant la comunicació i l’educació, basant-se en la recerca bàsica i clínica, ha impulsat diversos projectes de promoció de la salut i l’esport al municipi i s’ha compromès a treballar de la mà de l’Ajuntament per tal d’impulsar el projecte Cardona Integral i convertir la vila en un centre de referència nacional en l’àmbit de la salut, el benestar i el turisme.

Programa 4.1 Ciència i educació
Projectes a desenvolupar:
4.1.1 Programa SI!
4.1.2 Programa 50+
4.1.3 Racons de lectura
4.1.4 Programa Fifty-Fifty
4.1.5 Índex de felicitat
4.1.6 Promotors de salut

Programa 4.2 Esdeveniments de ciència, salut i esport
4.2.1 Actes científics i congressos
4.2.2 Universitat d’estiu Menédez Pelayo
4.2.3 Activitats relacionades amb la ciència i l’escola (una activitat anual) [Congresos internacionals]
4.2.4 Simposi sobre esports de la Fundació FCB
4.2.5 Competició no competitiva a la comunitat
4.2.6 El dia del cor de la Fundació SHE
4.2.7 Mercat saludable
4.2.8 Projecte pel foment de l’esport adolescent i femení
4.2.9 Programa de patinatge [2014]
4.2.10 Jornada SHE

Programa 4.3 Urbanisme de salut
Projectes a desenvolupar:
4.3.1 Espai de vida activa (camp d’esport i esbarjo)
4.3.2 Creació de la xarxa d’itineraris saludables
4.3.3 Cardona verda
4.3.4 Parc urbà de salut

Anuncis