Cardona Pla Estratègic
Anuncis

CAPÍTOL I
La CULTURA ha de ser l’eix vertebrador social i econòmic de Cardona (descarregar)


CAPÍTOL II
Cardona, una vila basada en l’EDUCACIÓ (descarregar)

 

CAPÍTOL III
Una OCUPACIÓ de qualitat, basada en el talent i la cooperació (descarregar)

 

CAPÍTOL IV
Un HABITATGE digne, sostenible i de qualitat (descarregar)

 

CAPÍTOL V
La JOVENTUT és el futur del nostre poble i cal cuidar-la (descarregar)

 

CAPÍTOL VI
La SALUT com a eix vertebredor de la qualitat de vida i l’economia local (descarregar)

 

CAPÍTOL VII
Un nou model de GOVERNANÇA ciutadana, una altra manera de fer (descarregar)

 

 

CAPÍTOL VIII
Una NOVA ECONOMIA que estigui al servei de les persones (descarregar)

Anuncis