Cardona Pla Estratègic

Pàgina d'inici » Llibre Taronja | Cardona, la Vila que volem » Una visió, missió i objectius

Una visió, missió i objectius

Anuncis

OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC

I ara que ja sabem com volem que sigui Cardona en el futur, ara hem de concretar uns objectius clars. És per això que quan estàvem acabant de redactar aquest llibre, vam veure que l’objectiu principal del Pla Estratègic és aconseguir que:

Cardona sigui un lloc REFERENT AL MÓN, on el més important siguin les PERSONES i la seva QUALITAT de vida. [Objectiu General]

També vam identificar que hi havia [7 Objectius Específics] que són els següents:

1. Augmentar la població durant els anys vinents.
2. Augmentar el nombre i la qualitat de l’habitatge, fent de Cardona un lloc amable per venir a viure.
3. Augmentar el nombre i la qualitat de l’ocupació, doncs, cal que els nostres ciuta­dans puguin realitzar-se a través del treball, tant econòmicament, com en la realització personal.
4. Promoure la cultura com a motor de transformació social, vers una comunitat més cooperativa i emprenedora.
5. Potenciar un nou model econòmic que potencii els nostres factors endògens i els faci valdre, per fixar així l’economia al territori.
6. Aconseguir un nou model de relació ciutadania-administració, basada en la participació ciutadana real.
7. Impulsar un nou model de governança al servei de les persones.

Descarregar Lllibre Taronja | Cardona, la Vila que volem

Anuncis