Cardona Pla Estratègic

Pàgina d'inici » Llibre Verd | El pla d’acció » Relació de programes i projectes

Relació de programes i projectes

Anuncis

RELACIÓ DE PROGRAMES I PROJECTES (projectes del PE: 109)

01 PERSONES I QUALITAT DE VIDA nombre de projectes (35)
 
1.1 PROGRAMA DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (3)
1.1.1 Impuls a la participació ciutadana
1.1.2 Creació del reglament de participació ciutadana
1.1.3 Creació del servei de mediació ciutadana (conflictes i convivència)
 
1.2 PROGRAMA DE CIUTADANIA, ESPAI PÚBLIC I MEDIAMBIENT (2)
1.2.1 Millora de la gestió de residus i medi ambient
1.2.2 Pla de manteniment i millora de l’espai públic
 
1.3 PROGRAMA DE JOVENTUT (4)
1.3.1 Elaboració del Pla de joventut
1.3.2 Programa d’ajuts per al lloguer jove
1.3.3 Foment de la cooperació, la creativitat i l’emprenedoria a les escoles i instituts
1.3.4 Elaboració del Pla jove de transició al treball
 
1.4 PROGRAMA TERRITORI EDUCADOR (4)
1.4.1 Elaboració del Pla educatiu de Cardona
1.4.2 Foment de la cultura cívica i el sentiment de pertinença
1.4.3 Sensibilització mediambiental
1.4.4 Projecte per a l’impuls de la cooperació com a valor clau del desenvolupament social
i econòmic
 
1.5 PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES PERSONES, ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ (3)
1.5.1 Borsa de treball i orientació laboral
1.5.2 Planificació i gestió de la formació ocupacional
1.5.3 Projecte d’inserció laboral (Cardona Integral)
 
1.6 PROGRAMA MODEL ENERGÈTIC TERRITORIAL (1)
1.6.1 Canvi de model energètic
 
1.7 PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ CULTURAL (3)
1.7.1 Creació del mapa cultural de Cardona
1.7.2 Informe de millores, oportunitats i sinergies en l’àmbit cultural de Cardona
1.7.3 Agenda cultural de Cardona
 
1.8 PROGRAMA D’HABITATGE (15)
1.8.1 Projecte de quantificació de la demanda real d’habitatge [joves, gent gran i
nouvinguts]
1.8.10 Projecte per implementar la utilització de bici i bici elèctrica
1.8.11 Creació del servei d’intermediació i borsa d’habitatge de lloguer
1.8.12 Pla d’impuls al manteniment de l’habitatge
1.8.13 Projecte de sensibilització social sobre el canvi del model energètic
1.8.14 Projecte-estudi de les necessitats energètiques del municipi
1.8.15 Projecte de descripció del nou model energètic sostenible a les llars
1.8.2 Projecte de creació del cens d’habitatge desocupat, públic i privat
1.8.3 Projecte d’Informe/diagnosi de l’estat d’habitatges i propostes de millora
1.8.4 Projecte per a la supressió de barreres arquitectòniques i accés a l’espai públic
1.8.5 Projecte de permuta parcial d’edificis, que faciliti la seva rehabilitació total, entre
propietaris i constructors
1.8.6 Projecte de masoveria urbana.
1.8.7 Projecte de promoció d’habitatge a les colònies Arqués (promoció públicoprivada)
1.8.8 Projecte de promoció immobiliària per fer edificació de nova promoció a la Coromina
(promoció públicoprivada)
1.8.9 Creació de borsa de sòl privat disponible per a la promoció i inversió privada
 
02 EMPRESA (22)
 
2.1 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ I DIFERENCIACIÓ DEL CULTIU ECONÒMIC (5)
2.1.1 Foment de la indústria de suport a l’activitat minera de Súria
2.1.2 Desenvolupament del sector agroalimentari
2.1.3 Desenvolupament i impuls a la indústria de la sal
2.1.4 Desenvolupament i impuls a la indústria de la fusta
2.1.5 Desenvolupament del sector tecnològic
 
2.2 PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DEL POLÍGONS INDUSTRIAL (5)
2.2.1 Singularització i diferenciació dels cultius econòmics dels polígons
2.2.2 Previsió estratègica del sòl industrial i millora de les condicions legals per a la
ubicació d’activitats
2.2.3 Condicionament i adequació dels polígons
2.2.4 Pla de màrqueting per atraure activitats de qualitat al polígon industrial
2.2.5 Desplegament de la fibra òptica i millora de la connectivitat als polígons
 
2.3 PROGRAMA DE RECURSOS HUMANS, COOPERACIÓ I EMPRENEDORIA (7)
2.3.1 Formació empresarial contínua per a les empreses del territori
2.3.2 Elaboració del catàleg de serveis a les empreses
2.3.3 Programa per a la gestió del talent i transferència del coneixement
2.3.4 Programa pel foment de la innovació i la intraemprenedoria
2.3.5 Viver d’empreses i foment de la cooperació i l’emprenedoria col·lectiva
2.3.6 Servei d’atenció i assessorament a les empreses
2.3.7 Foment de projectes de cooperació interempresarial
 
2.4 PROGRAMA DE COMERÇ (5)
2.4.1 Creació del cens de locals comercials buits
2.4.2 Projecte d’estudi de màrqueting: Tipologia del client habitual/potencial del comerç
de Cardona
2.4.3 Espais actius: Projecte per a la dinamització de l’eix comercial de Cardona a través de
la recuperació de locals buits
2.4.4 Esdeveniment per a la promoció del comerç i la marca Cardona (Exemple: Cardona
x2)
2.4.5 Projecte director per reorganitzar el comerç familiar i de proximitat
 
03 TURISME (23)
 
3.1 PROGRAMA PER A LA GESTIÓ DE LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA (2)
3.1.1 Reorganització de l’organisme de dinamització turística
3.1.2 Impuls a l’associacionisme del sector turístic
 
3.2 PROGRAMA PER A LA CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC (8)
3.2.1 Creació d’oferta turística
3.2.2 Promoció de la gastronomia autòctona com a actiu turístic
3.2.3 Conversió de la història, la cultura i el patrimoni arquitectònic com a actius turístics
3.2.4 Industrialització de la cultura
3.2.5 Impuls del turisme de natura i paisatge
3.2.6 Disseny, promoció i impuls del turisme de la sal
3.2.7 Organització d’esdeveniments específics
3.2.8 Formació i millora de l’oferta comercial i turística
 
3.3 PROGRAMA D’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I FIRES (3)
3.3.1 Impuls, disseny i organització de jornades temàtiques i culturals
3.3.2 Impuls i dinamització del mercat dominical
3.3.3 Impuls, disseny i organització de cicles de concerts
 
3.4 PROGRAMA DE MÀRQUETING I PROJECCIÓ DEL PRODUCTE (5)
3.4.1 Creació de la marca de Cardona
3.4.2 Creació de la central de reserves i venda on-line
3.4.3 Programa d’apadrinament de l’oferta turística [mecenatge]
3.4.4 Pla de màrqueting [2014]
3.4.5 Pla de màrqueting [2015]
 
3.5 PROGRAMA DE MILLORES URBANES (5)
3.5.1 Millora de l’accessibilitat del territori.
3.5.2 Pla de camins i rutes.
3.5.3 Creació d’infraestructures d’aparcament per a turisme de caravana, autocars i cotxes.
3.5.4 Pla de millora de façanes i edificis de Cardona.
3.5.5 Creació del Centre de Convencions (Restauració del Cine Modern)
 
04 SALUT INTEGRAL (23)
 
4.1 PROGRAMA DE CIÈNCIA I EDUCACIÓ (8)
4.1.1 Programa SI! [2014]
4.1.2 Programa 50+
4.1.3 Racons de lectura
4.1.4 Programa Fifty-Fifty [2014]
4.1.5 Índex de felicitat i índex Pemberton
4.1.6 Capacitació de promotors de salut [2014]
4.1.7 Programa SI! [2015]
4.1.8 Programa Fifty-Fifty [2015]
 
4.2 PROGRAMA D’ESDEVENIMENTS DE CIÈNCIA, SALUT I ESDEVENIMENTS (9)
4.2.1 Actes científics i congressos
4.2.10 Jornada SHE
4.2.11 Programa de patinatge [2015]
4.2.2 Universitat d’estiu Menédez Pelayo
4.2.3 Activitats relacionades amb la ciència i l’escola (una activitat anual) [Congressos
internacionals]
4.2.4 Simposi sobre esports de la Fundació FCB
4.2.5 Competició no competitiva a la comunitat
4.2.6 El dia del cor de la Fundació SHE
4.2.7 Mercat saludable
4.2.8 Projecte pel foment de l’esport adolescent i femení
4.2.9 Programa de patinatge [2014]
 
4.3 PROGRAMA D’URBANISME SALUDABLE (4)
4.3.1 Espai de vida activa (camp d’esport i esbarjo)
4.3.2 Creació de la xarxa d’itineraris saludables
4.3.3 Cardona verda
4.3.4 Parc urbà de salut
 
05 UNA NOVA GOVERNANÇA (6)
 
5.1 PROGRAMA PER A L’ORGANITZACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT (3)
5.1.1 Organisme de cooperació Cardona –Solsona
5.1.2 Impuls del Pla estratègic
5.1.3 Creació de l’observatori socioeconòmic territorial
 
5.2 PROGRAMA DE GOVERNANÇA (2)
5.2.1 Foment de la cooperació entre administracions públiques
5.2.2 Foment de la cooperació amb el sector privat
 
5.3 PROGRAMA PER A LA PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE CARDONA (1)
5.3.1 Posicionament de Cardona al món
Anuncis