Cardona Pla Estratègic

Fases del Pla

Anuncis
    1. Planificació de les fases, i formació de l’estructura de treball [setembre’13-octubre’13]
    2. Pla de comunicació institucional a entitats i ciutadans [desembre’13]
    3. Jornada de participació ciutadana per decidir les línies estratègiques de futur de la Vila de Cardona [13 de desembre de 2013]
    4. Elaboració i desenvolupament de cada línia estratègica [gener’14]

 EVENTS 1r TRIMESTRE

 DATA

 INICI TAULA SECTORIAL DE TURISME

 28/01/2014

 INICI TAULA SECTORIAL INDÚSTRIA

 05/02/2014

 INICI TAULA SECTORIAL COMERÇ

 FEBRER’14

 INICI TAULA SECTORIAL HABITATGE

 FEBRER’14

 TAULA SECTORIAL INFRAESTRUCTURES

 FEBRER’14

 TAULA SECTORIAL SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT i ENERGIA

 MARÇ’14

 EVENTS 2n TRIMESTRE

 DATA

 L2 DESENVOLUPAMENT DE LES PERSONES I QUALITAT INTEGRAL

 ABRIL – MAIG

 L4 ORGANITZACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT

 ABRIL – MAIG

  1. Tancament del document definitiu [2014]
Anuncis